Capo och öppna strängar

Det normala användningsområdet för en capo är att ändra tonhöjden genom att placera den över alla strängar någonstans på gitarrhalsen. Det går även att experimentera med en capo på fler sätt, till exempel genom att bara sätta den över fem av strängarna, vilket skapar en alternativ stämning och medför en mängd nya spelmöjligheter.

Alla capo-modeller lämpar sig inte för dessa. En del justerbara modeller exempelvis kan fallera, bättre är sådana som sätts på med ett enda tryck. Det finns dessutom så kallade partiella capon som är gjorda särskilt för att användas på några men inte alla strängar. Men för de alternativa capo-placeringar som redogörs för i denna artikel behövs ingen sådan specialmodell.

Två diagram som visar capo på andra bandet över fem strängar

Bilderna ovan visar hur capon är fastklämd över andra bandet antingen utan att påverka den tunnaste eller tjockaste strängen, den höga respektive låga e-strängen. Stämningen ändras på grund av detta till F#-B-E-A-C#-E (Capo 2*) eller E-B-E-A-C#-F# (Capo 2**).

Ackorddiagrammen nedan visar ett antal nya ackordgrepp som uppstår på grund av hur capon används.

Ackordgrepp med capo och öppen hög e-sträng

Ackord med capo

Observera att det står en asterisk efter ”Capo 2” och som framgått är det alltså en modifiering av capo på andra bandet som gäller. Observera också att capon är på andra bandet trots att den kan se ut att sitta på första på ackordbilderna.

Dessa är några av många grepp som kan användas i ackordföljder, till exempel: A - E5/B - Dadd9. Det går förstås att tänka på ackorden i dess vanliga form såsom i detta fallet G6 - D5 - C.

Samma idé kan användas genom att placera capon på andra band och med den höga e-strängen öppen. Till exempel skulle en capo på fjärde strängen på detta sätt leda till stämningen G#-C#-F#-B-D#-E.  

Ackorddiagrammen nedan visar ett antal nya ackordgrepp som uppstår på grund av hur capon används.

Ackordgrepp med capo och öppen låg e-sträng

Ackord med capo

Observera att det står två asterisker efter ”Capo 2” och återigen är det alltså en modifiering av capo på andra bandet. Likaså observera att capon är på andra bandet och att diagrammen inkluderar banden 2-5.

Dessa grepp kan till exempel utgöra en ackordföljd som: E - B5/E - A/E.

Capon kan placeras på detta vis även över andra band. Det är bara att experimentera vidare!  

För grundläggande fakta om capo, se första delen om att spela med capo.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr