Plusackord

Plusackord är ett vanligt namn för dessa ackord och duger bra för att ge denna kategori en samlingsbeteckning på svenska. På engelska heter dessa ackord augmented - augmented brukar förkortas med aug som i sin tur ofta byts ut till ett plustecken, därav namnet plusackord.

Plusackord är långt ifrån vanliga, men vill du utvecklas som gitarrist är det aldrig fel att lära dig nya ackord. Ackordet är uppbyggt av en grundton, en stor ters och en förstorad kvint. Ett C dur förändras från C, E och G till C, E och G#.

C+

c+5 ackorddiagram

D+

d+5 ackorddiagram

E+

e+5 ackorddiagram

F+

f+5 ackorddiagram

G+

g+5 ackorddiagram

A+

a+5 ackorddiagram

B+

b+5 ackorddiagram

Plusackorden ger en viss dissonans i ljudet och det går att fråga sig var, hur och när dem passar in. Den mest typiska funktionen är som V-ackord, det vill säga att om du spelar i tonarten G kan D+ passa in.

Kommentar

G+ - kan även spelas som 3X1003, alltså med en ytterligare f-ton.
A+ - kan även spelas som X03221, alltså med en ytterligare f-ton.

Exempel på ackordföljder


D - D+ - Bm7 - G

A - A+ - F#m

Bm - D+ - D6 - G

Em7 - A7 - Am7 - D7 - D+ - G

Som framgår av vissa av exemplen är det vanligt att plusackordet i en ackordsekvens kommer efter ett dur eller dominant ackord med samma grundton.

Tonöversikt

Tabellerna visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 #5
Caug C   E   G#
Daug D   F#   A#
Eaug E   G#   B#
Faug F   A   C
Gaug G   B   D#
Aaug A   C#   F
Baug B   D#   G

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3) och en höjd kvint (#5).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr