Öppna B-ackord

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

B ackord

Diagram över olika B-ackord

Se fler B-ackord.

Kommentar

B - ackordet stämmer inte med rubriken ifråga om att vara ett öppet ackord, men det finns få spelbara alternativ med lösa strängar. Om du inte vill använda barréackordet kan du välja det förenklade greppet XX4442.
Bmaj7 - två alternativ som ibland är att föredra framför detta öppna ackord är att spela som barréackord eller enligt X2434X. Det alternativ som visas i diagrammet har fiss som basnot och den tekniska ackordbeteckningen lyder därför Bmaj7/F#. Eftersom fiss (kvinten) är den minst viktiga tonen i ackordet går det också att spela enligt diagrammet fast utesluta den översta strängen.
B6 - kan även spelas som X2110X med utelämnad kvint. Det som visas på bilden har fiss som baston (B6/F#).
Bm - i stället för att spela Bm som på bilden ovan rekommenderas barréackordet.
Bm7 - kan också spelas med D-tonen på andra strängen, enligt X20232.

Exempel på ackordföljd

B - A - E - B

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta durskalan (B-C#-D#-E-F#-G#-A#).

  1 2 3 4 5 6 7
B B   D#   F#    
B7 B   D#   F#   A
Bmaj7 B   D#   F#   A#
B6 B   D#   F# G#  
Bm B   D   F#    
Bm7 B   D   F#   A

Vad som kan avläsas är bland annat att moll-ackorden har en liten ters (D) och att dominant- och mollackorden har en liten septima (A).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr