Öppna ackord

De mest använda ackorden av singer-songwriters är de öppna ackorden, kallas även visackord. Dessa ackord är dock vanliga i de flesta musikstilar. De kallas öppna ackord därför att några av strängarna inte är nedpressade men ändå ingår i ackordet. Förutom de bokstäver som visar nedan förekommer även ciss, diss, fiss, giss och aiss, vilka är mindre vanliga som öppna ackord, men här finns en översikt.

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

C ackord

Diagram över olika C-ackord

Se fler C-ackord.

Kommentar

C - se upp så att du inte tystar D-strängen med ringfingret. Ett tips är att placera fingret så att huden på fingertoppen nuddar den övre E-strängen (eller att den nuddas med tummen) och på så sätt dämpar denna, vilket gör anslaget mer fritt vid ackordspelet.
C6 - eftersom bastonen är A är korrekt beteckning C6/A. Ett vanligt alternativ är X32210 med C som basnot, fast utan någon G-ton. Det finns inget smidigt sätt att spela C6 som öppet ackord med samtliga fyra toner i och med C som basnot.
Cm - fingergreppet som visas på bilden är inte idealiskt och det rekommenderas att du väljer barréackordet i stället för det öppna ackordet. Samma gäller att Cm7 i stället oftare spelas som barréackord, dock är greppet på bilden vanligt inom jazz och då även med X3131X som alternativt grepp.

Exempel på ackordföljd

C - Em - Am - F - G - C

Ebok: 300 ackordföljder för gitarr

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen (utmärkta med sifror) i den relevanta durskalan (C-D-E-F-G-A-B).

  1 2 3 4 5 6 7
C C   E   G    
C7 C   E   G   Bb
Cmaj7 C   E   G   B
C6 C   E   G A  
Cm C   Eb   G    
Cm7 C   Eb   G   Bb

C och Cm har alltså tre toner medan övriga har fyra. Vad som kan avläsas mer är bland annat att moll-ackorden har en liten ters (Eb) och att dominant- och mollackorden har en liten septima (Bb), vilka inte följer durskalans uppbyggnad.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr