Ljud och tabs - jazz

Tabs med ljud och med synliga ackorddiagram som visar hur jazz kan spelas i praktiken. Här visas typiska ackordföljder för jazz som bör vara ganska lätta att hänga med i.

Jazz

Den typiska ackordföljden 2-5-1 i moll där varje ackord spelas under en takt.

Tab

Ackordföljden 2-5-1 i moll med ersättningsackord. På nytt spelas varje ackord under en takt.

Tab

Sekvensen 2 - 5 - 1 kan även enbart innefatta moll-ackord.

Tab

Sekvensen 1 - 6 - 2 - 5 är också vanlig i jazz.

Tab

Sekvensen 3 - 6 - 2 - 5 som turnaround. När ackord spelas i högre tempo är det vanligt att bara tre toner ingår.

Tab

Som ovan fast med basgångar mellan ackorden.

Tab

Gå vidare till Ljud och tabs för akustisk gitarr.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr