Fingersättning och förflyttning

När man lärt sig några ackord vill man också använda rätt fingersättning och därefter börja kunna förflytta sig smidigt från ett ackord till ett annat. Dessa två saker följer delvis i varandra som vi ska se.

Fingersättning

På denna sida visas ackordgrepp där siffror visas och detta talar om för dig vilka fingrar som ska användas och hur de ska placeras. De är utmärkta med siffror 1-4:
info om fingrar med nummer
Tummen används alltså i regel inte utan ska vara placeras på baksidan eller kanten av gitarrhalsen som stöd för handen.

Observera dock att ett ackord inte alltid har en bestämd fingersättning utan beroende på omständigheter kan detta variera. Även om det inte behöver finnas en enda rätt fingersättning för varje ackord kan det vara bra att känna till några generella riktlinjer.

Regel nr 1: Den idealiska fingersättningen för ett ackord är den som gör att bytet till nästa ackord kan ske med minsta möjliga rörelse.
Regel nr 2: Så ofta som det är möjligt vill du ha ett ledigt finger disponibelt framför de andra fingrarna (dvs i riktning mot gitarrens kropp). Detta för att du kan kunna använda ett extra finger vid behov - till exempel för sus-ackord - vilket du inte kan göra ifall du håller det "bakom" de andra fingrarna.

Lägg märke till att regel två ibland kan kollidera med regel ett. I stället för att fokusera på ett "rätt" fingergrepp kan det snarare vara en fördel att vara flexibel och använda olika grepp beroende vad som passar bäst vid varje situation.

Att hantera svåra fingersättningar

För en del ackord gäller utdragna fingersättningar med långa avstånd. Handens storlek är en given faktor, men ibland kan du nå ackord som du trodde var omöjliga genom att skifta handens och armens läge. Tummen är ofta placerad för högt för att handens räckvidd ska optimeras, så pröva att ändra läget för denna och se om det påverkar hur långt du kan sträcka ut längs halsen. Det andra är armbågens läge. Genom att röra i sidled och särskilt in mot kroppen kan du också påverka hur långt du kan nå.

Förflyttning

Det fundamentala när det kommer till ackordbyten är ekonomi i rörelserna. Om det inte är nödvändigt ska du inte lyfta hela handen från greppbrädan utan bara flytta de involverade fingrarna till nya positioner.

Tipset är att du ska börja långsamt och inledningsvis förflytta dig emellan två eller tre ackord. Vad du måste göra är att öva mycket och då kommer du successivt röra dig alltmer obehindrat från ackord till ackord.

Något som kan vara särskilt svårt är att byta mellan ett öppet ackord till barréackord och vice versa. När du gör dessa byten där du oftast måste flytta de flesta eller alla fingrarna till nya positioner är det extra viktigt att du låter fingrarna "arbeta i grupp", det vill säga att du grupperar dem redan då dem är på väg till nästa ackord för att sedan få dem att placera sig ungefär samtidigt och forma nästa ackordgrepp.

Vid fingerspel när du spelar på en sträng i taget kan du ibland se till att inga pauser uppstår genom den ordning du omplacerar dina fingrar. I exemplet nedan sker en ackordförflyttning och som du kan se spelas den högsta (tunnaste) strängen sist i ordningen. Därför kan du prioritera att först placera ett finger på femte strängen och fingret på första strängen kan placeras med fördröjning.
Tab med ackord

Ebok omslagTraditionella sånger text och ackord

Ackord och texter för kända sånger inklusive 500 Miles, Drunken Sailor, La Bamba, Morning Has Broken, Mors lilla Olle, Små grodorna, The House of the Risin' Sun, This Train Is Bound for Glory och Worried Man Blues.
40 traditionella sånger för gitarr