9-ackord

9-ackorden (nonaackorden) är femklanger som innehåller den nionde tonen i skalan. I ett C9-ackord läggs alltså ett D till, den så kallade nonan, ett C7-ackord. 9-ackordet är relativt ovanligt i pop-musik, men eftersom det ändå förekommer då och då är det bra att känna till. Vill du däremot spela funkig jazz är detta ett ackord som används ofta.

9 ackord

9 ackord

De ackord du ser ovan är flyttbara, vilket innebär att om du utgår från C9 och flyttar greppet ett steg uppåt får du ett C#9 och ännu ett steg blir D9. Det räcker alltså att du lär dig greppen för att sedan spela valfritt ackord – se bilden nedan som visar tonernas placering. Om du undrar varför det finns två grepp för samma ackord handlar det om att kunna vara flexibel och inte behöva använda alltför stora förflyttningar. Angående den andra versionen av ackordet som här exemplifieras med G9 är basnoten på översta strängen och genom att flytta greppet ett steg uppåt får du G#9. (C9 kan även spelas som X32333 och G9 som 32323X.)
greppbräda
Låt oss ta ett exempel ifall du är osäker på var du ska placera fingrarna för ett 9-ackord är ackordets rot basnoten och därför ska du till exempel utgå från femte bandet om du vill spela ett A9 ackord med basnoten på första bandet.

Exempel på ackordföljd

C9 - F7 - Bb7

Några exempel på 9-ackord i öppna positioner.

E9 - 076770
A9 - 505600
G9 - 3X3203

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
C9 C   E   G   Bb   D
C#9 C#   E#   G#   B   D#
D9 D   F#   A   C   E
D#9 D#   Fx   A#   C#   E#
E9 E   G#   B   D   F#
F9 F   A   C   Eb   G
F#9 F#   A#   C#   E   G#
G9 G   B   D   F   A
G#9 G#   B#   D#   F#   A#
A9 A   C#   E   G   B
A#9 A#   Cx   E#   G#   B#
B9 B   D#   F#   A   C#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9). I praktiken spelas inte alltid samtliga av tonerna utan i många ackordgrepp utelämnas en ton, oftast kvinten. För D#9 och A#9 används kors för dubbla korsförtecken.

Ackord översikt

Välj det 9-ackord du vill se ackordgrepp med:

C9 | C#9 / Db9 | D9 | D#9 / Eb9 | E9 | F9 | F#9 / Gb9 | G9 | G#9 / Ab9 | A9 | A#9 / Bb9 | B9

9 ackord moll

9 ackord moll

Precis som för dur-ackorden är även moll9-ackorden flyttbara. Det är lätt att komma ihåg dessa ackord om du studerat dur-ackorden innan. Enda skillnaden är att en ton flyttas ett steg, i fallet Cm9 är det E som ändras till Eb och i fallet Gm9 ändras B till Bb.

Ackordföljd

En ackordföljd med mycket jazz över sig är denna:

Am9 - D9 - G9 - C9

Om du tycker några av greppen är väl svåra går det ofta bra att ersätta 9- och m9-ackord med 7- och m7-ackord. För att spela ackordföljden går då också att använda dessa förenklade ackordgrepp:

Em9 - 020032
Am9 - X05500
Gbm9 - 20212X
F#m9 - 20212X

Några exempel på 9-mollackord i öppna positioner.

Amaj9 - X02100
Gmaj9 - 3X0202
Emaj9 - 024100

Anmärkning

Om du sedan tidigare är ovan med ackord där strängar mellan andra fingrar inte ska spelas, som i fallet Am7 (5X555X) till exempel. Det är lätt att missförstå och tro att ackordet måste slås an i två omgångar, på de strängar som omgärdar ett X. Det ska du inte göra utan knepet är att med ett näraliggande finger tysta strängen genom att vidröra den lätt så att den blir en "död sträng" och ljuder utan tonen och därför ska du till exempel utgå från femte bandet om du vill spela ett A9 ackord med basnoten på första bandet.

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 b3 4 5 6 b7 8 9
Cm9 C   Eb   G   Bb   D
Dm9 D   F   A   C   E
Em9 E   G   B   D   F#
Fm9 F   Ab   C   Eb   G
Gm9 G   Bb   D   F   A
Am9 A   C   E   G   B
Bm9 B   D   F#   A   C#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en liten ters (b3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9). I praktiken spelas inte alltid samtliga av tonerna utan i många ackordgrepp utelämnas en ton, oftast kvinten.

9 ackord dur

9 ackord dur

Detta ackord är flyttbart. Något enkelt flyttbart grepp med baston på den översta, tjockaste strängen saknas för detta ackord.

Ackordföljd

En ackordföljd med detta ackord i:

Cmaj9 - D9 - G13

Några exempel på 9-durackord i öppna positioner.

Amaj9 - X02100
Gmaj9 - 3X0202
Emaj9 - 024100

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cmaj9 C   E   G   B   D
Dmaj9 D   F#   A   C#   E
Emaj9 E   G#   B   D#   F#
Fmaj9 F   A   C   E   G
Gmaj9 G   B   D   F#   A
Amaj9 A   C#   E   G#   B
Bmaj9 B   D#   F#   A#   C#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en septima (7) och en nona (9). I praktiken spelas inte alltid samtliga av tonerna utan i många ackordgrepp utelämnas en ton, oftast kvinten.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr