13-ackord

13-ackordet adderar en ytterligare ton till 11-ackordet, men ska inte förväxlas med maj13-ackord. Den extra tonen är tretton steg från grundtonen och i exemplet C13 blir det tonen A på nästa oktav (samma ton fast på en lägre oktav som ingår i ett 6-ackord). Utifrån teorin ingår hela sju toner i ett 13-ackord, vilket inte är möjligt att spela på en gitarr med sex strängar. Därför utesluts några av tonerna och de som mest framhäver ackordets karaktär medtas. Detta ackord används bland annat inom jazzmusik.

13 ackord

13 ackord

Eftersom du bara har fem fingrar att greppa ackordet med behöver du lägga ringfingret över andra och tredje strängen. De ackord du ser ovan är flyttbara, vilket innebär att om du flyttar hela greppet ett steg uppåt från C13 får du ett C#13, flyttar du det ännu ett steg får du ett D13 och så vidare. Du behöver alltså bara lära dig det grepp som visas ovan för att kunna spela samtliga 13-ackord - se bilden nedan som visar tonernas placering på gitarrens, vilken hjälper dig hitta grundtonen.
greppbräda

Exempel på ackordföljd

En ackordföljd som inkluderar ett ackord från denna familj:

Bm7 - A13 - Dmaj9

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9 10 11 12 13
C13 C   E   G   Bb   D   F   A
D13 D   F#   A   C   E   G   B
E13 E   G#   B   D   F#   A   C#
F13 F   A   C   Eb   G   Bb   D
G13 G   B   D   F   A   C   E
A13 A   C#   E   G   B   D   F#
B13 B   D#   F#   A   C#   E   G#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7), en nona (9), en undecima (11) och en tersdecima (13). Det är omöjligt att spela samtliga av tonerna i ett ackord och därför utelämnas en ton eller flera, vanligast är kvinten försvinner och ofta försvinner även tersen eller nonan. Ett tips för att lättare komma ihåg vilka toner som ingår i 13-ackorden är att se dem som två delar. Som ett exempel kan C13 delas in ett C7-ackord och ett Dm-ackord. Samma mönster följer för resten.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr