11-ackord

11-ackorden adderar en ytterligare ton till 9-ackordet. Den extra tonen är elva steg från grundtonen och i exemplet C11 blir det tonen F på nästa oktav.

11 ackord

11 ackord

De ackord du ser ovan är flyttbara, vilket innebär att om du utgår från G11 och C11 och flyttar greppet ett steg uppåt blir ackorden G#11 respektive C#11. Därför behöver du bara lära dig dessa två grepp för att kunna spela samtliga 11-ackord - se bilden nedan som visar tonernas placering på gitarren.
greppbräda 1
Genom att lära dig både greppen som syns på bilderna ovan kommer du vara flexibel när det gäller att spela på olika delar av greppbrädan. Grundtonen i båda ackorden finns på bassträngen, alltså på sjätte respektive femte strängen.

Greppet som visas för G11 kräver att femte strängen dämpas med ett angränsande finger vid fulla anslag. För greppet som visas för C11 är enda möjligheten att lägga ett finger över samtliga fem strängar. Det går även att pressa ned sjätte strängen på samma band vilket resulterar i ett C11/G.

Exempel på ackordföljder

Ackordföljd som inkluderar ett ackord från denna familj:

Am7 - G11 - Cmaj9

E - F#m7 - B11

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9 10 11
C11 C   E   G   Bb   D   F
C#11 C#   F   G#   B   D#   F#
D11 D   F#   A   C   E   G
D#11 D#   G   A#   C#   F   G#
E11 E   G#   B   D   F#   A
F11 F   A   C   Eb   G   A#
F#11 F#   A#   C#   E   G#   B
G11 G   B   D   F   A   C
G#11 G#   C   D#   F#   A#   C#
A11 A   C#   E   G   B   D
A#11 A#   D   F   G#   C   D#
B11 B   D#   F#   A   C#   E

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7), en nona (9) och en undecima (11). I praktiken spelas inte alltid samtliga av tonerna utan i många ackordgrepp utelämnas en ton eller flera, vanligast är att tersen försvinner.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr