öppna a-ackord

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

A ackord

A-ackord 1
A-ackord 2

Kommentar

A - i stället för att använda tre fingrar kan du lägga ringfingret över de tre fingrarna (liknande gäller A6).

Exempel på ackordföljd

Am - F - C - G